Dzień Otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie

7 marca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie zorganizowano Dzień Otwarty.

Celem imprezy była promocja szkoły w środowisku lokalnym, zaprezentowanie tradycji szkoły, ukazanie wartości i perspektyw wynikających ze zdobycia wykształcenia rolniczego. Projekt adresowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz uczniów szkoły podstawowej z Chełma i okolicznych powiatów. Placówkę odwiedzili uczniowie z Chełma, Sawina, Dubienki, Rudej Huty, Żółtaniec, Okszowa, Dorohuska, Cycowa, Woli Uhruskiej, Wojsławic, Dubeczna, Białopola, Siedliszcza, Wierzbicy, Uchań, Starego Brusa. Łącznie 208 osób.

Ważnym elementem Dnia Otwartego było przybliżenie młodym ludziom kierunków kształcenia i perspektyw zawodowych oferowanych przez szkołę, która kształci w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych a także planowane: kucharz i operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Podczas imprezy zaprezentowaliśmy: Izbę Pamięci, bazę lokalową placówki, specjalistyczne pracownie przedmiotowe, internat, warsztaty szkolne, gospodarstwo pomocnicze.

Imprezę uświetnił występ szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca Okszowiacy. Nie zabrakło też poczęstunku przygotowanego przez uczniów technikum – technik żywienia i usług gastronomicznych.