Impreza Folklorystyczna „Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…”

13 marca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyła się po raz szósty Impreza Folklorystyczna „Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…” Patronat nad wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Chełmie. Motywem przewodnim tegorocznej uroczystości było hasło: Kwiaty w twórczości ludowej.

Kwiaty towarzyszą człowiekowi od niepamiętnych czasów. Te doskonałe wytwory przyrody zawsze wzbudzały w człowieku najwyższe doznania estetyczne, a fascynacja ich pięknem zostawiła na trwałe ślad w kulturze ludowej. W naszej rzeczywistości, nierzadko nasyconej agresją i przemocą, nigdy nie dość ukazywania tego co piękne, co daje radość, ukojenie, łagodzi napięcia, rozwija wrażliwość.

Podczas uroczystości miał miejsce V Powiatowy Konkurs „Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…” w kategoriach: Konkurs Recytatorski Poezji Regionalnej Ziemi Chełmskiej, Konkurs na ozdobę ludową, Konkurs kulinarny – Inspiracje ludowe w sztuce dekorowania potraw. Konkursy adresowane były do młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Oceny konkursu recytatorskiego dokonało jury w składzie: Pani Krystyna Igras – poetka, malarka i absolwentka naszej szkoły, Pani Barbara Oleszczuk – przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, Pan Bogusław Gałęzowski – animator kultury i sztuki, działacz Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, organizator Nałęczowskich Spotkań z Poezją. Oceny konkursu plastycznego i kulinarnego dokonało jury w składzie: Pani Izabela Skorupska przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie, Pani Barbara Ciechan – plastyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Okszowie, Pani Agnieszka Chmielewska – Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliszczu.

Laureaci konkursu recytatorskiego: I miejsce: Kinga Anasiewicz (Szkoła Podstawowa w Rudzie Hucie, opiekun Pani Anna Bąk), II miejsca: Karolina Staszak (Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmie, opiekun Pani Agnieszka Rejman) oraz Magdalena Nowosad (Szkoła Podstawowa w Okszowie, opiekun Pani Eliza Orzeszko), III miejsce: Nikoletta Szulc (Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, opiekun Pani Małgorzata Łobejko).

Laureaci konkursu plastycznego: I miejsce: Kamila Nadolska (Szkoła Podstawowa w Stawie, opiekun Pani Mariola Dudzic), II miejsce: Magda Szaba (Szkoła Podstawowa w Pawłowie, opiekun Pani Małgorzata Mazurek), III miejsca: Wiktoria Godziszewska (Szkoła Podstawowa w Żółtańcach, opiekun Pani Małgorzata Łobejko) oraz Julia Czwórnoga (Szkoła Podstawowa w Stołpiu, opiekun Pani Marzena Mazurek – Dymczuk).

Laureaci konkursu kulinarnego: I miejsce Magdalena Bielak (Szkoła Podstawowa w Stołpiu, opiekun Pani Marzena Mazurek – Dymczuk), II miejsce Jagoda Brodowicz (Szkoła Podstawowa w Stołpiu, opiekun Pani Marzena Mazurek – Dymczuk), III miejsce Kornelia Kalina (Szkoła Podstawowa w Stołpiu, opiekun Pani Marzena Mazurek – Dymczuk).

Ponadto w konkursie recytatorskim przyznano wyróżnienia, a wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki. Nagrody wręczali: Pani Izabela Skorupska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz dyrektor ZSCKR, Pan Bogusław Marczuk.

Podczas uroczystości zaprezentował się szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Okszowiacy”. Słodki poczęstunek przygotowali uczniowie z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Nad całością imprezy czuwały panie: Agnieszka Bartoszuk, Anna Kufel, Katarzyna Strup, Katarzyna Zaborowska.