Aktualności

W Kijanach 12 kwietnia 2019r. odbyły się eliminacje okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w których uczestniczyli uczniowie z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Naszą szkołę reprezentowało sześcioro uczniów w czterech blokach tematycznych: gastronomia – Anita Dec uczennica klasy 4 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, mechanizacja rolnictwa -...

15 marca b.r. uczniowie klas Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki oraz Szkoły Branżowej I Stopnia Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych, mieli możliwość uczestniczenia w XXV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej- największych targach branży rolniczej w Europie Środkowo-Wschodniej i największych w Polsce....

13 marca 2019 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie odbyła się po raz szósty Impreza Folklorystyczna „Z tej Ziemi się wywodzę, ta Ziemia sercu memu bliska…” Patronat nad wydarzeniem objęło Starostwo Powiatowe w Chełmie. Motywem przewodnim tegorocznej uroczystości było hasło: Kwiaty...