Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu "Remont korytarza i pomieszczeń obok kuchni w budynku internatu przy ZSCKR w Okszowie" znak 3/ZP/2019   Przedmiar (kliknij aby zobaczyć) Specyfikacja techniczna (kliknij aby zobaczyć) Ogloszenie nr 574645 ) (kliknij aby pobrać) SIWZ pomieszczenia internat 15072019 (kliknij aby pobrać) Zał nr 2 do SIWZ wu 15072019 (kliknij aby pobrać) Zał nr...

1/ZP/2019 „Dostosowanie budynku internatu w ZSCKR w Okszowie do wymogów przeciwpożarowych” UNIEWAŻNIENIE Ogloszenie o zmianie ogloszenia 08062018 Odpowiedz na pytania SIWZ internat ppoz 08062019 Zał nr 2 do SIWZ po modyfikacji 08062019 Zał nr 3 do SIWZ po modyfikacji 08062019 Ogłoszenie postępowania 1/2019 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1/ZP/2019 Załącznik nr 2 do SIWZ wu 24052019_MD Załącznik...